fbpx

Privacystatement

Privacystatement Eurosafe Group

Jouw privacy is voor Eurosafe Group van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd op een correcte manier gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met jouw gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Eurosafe Group, gevestigd aan de Conradstraat 15, 8013 RN te Zwolle, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die werkenbijeurosafesolutions.nl verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij één van de onderdelen vallende onder Eurosafe Group.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als persoon. Denk hierbij aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Ook andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je IP-adres, zijn ook persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Eurosafe Group verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via werkenbijeurosafesolutions.nl, zoals je naam, adres en geboortedatum. Eurosafe Group verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met de HR-medewerkers van Eurosafe Group.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Om jouw sollicitatie te behandelen, verzamelt en verwerkt Eurosafe Group de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens uit jouw cv, jouw motivatie, jouw foto (als je die hebt meegestuurd), eventuele andere persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt voor de sollicitatie en alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wanneer je solliciteert bij Eurosafe Group zullen wij de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie. In het geval dat Eurosafe Group jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Wat wij niet doen

Wij verzamelen en verwerken geen gegevens die onder de noemer ‘bijzondere categorie’ vallen. Denk hierbij aan gegevens over gezondheid, etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging etc. Alle sollicitaties worden door een medewerker van HR gelezen. Je wordt beoordeeld op basis van jouw motivatie en jouw cv. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Met wie deelt Eurosafe Group jouw gegevens?

Jouw gegevens worden gedeeld met onze HR-adviseur, jouw mogelijk nieuwe leidinggevende en de gesprekpartners die betrokken zijn bij jouw gesprek. Zij krijgen alleen toegang tot gegevens die voor de sollicitatie noodzakelijk zijn.

Wanneer Eurosafe Group gebruikt maakt van een externe partij voor jouw sollicitatie dan word je hier altijd eerst over geïnformeerd. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht wanneer een externe dienstverlener deze voor ons uitvoert. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.een

Waar slaan we jouw gegevens op?

Jouw gegevens worden digitaal opgeslagen op onze beveiligde server. Alleen de afdeling HR heeft toegang tot deze server. Indien je bij ons komt werken, slaan wij jouw gegevens op in Visma. Dit is het systeem waar je je salarisstroken, je vakantiekaart en andere belangrijke documenten eenvoudig in terug kan vinden.

Beveiliging van jouw gegevens

Eurosafe Group neemt maatregelen om jouw gegevens te beschermen en beveiligen. Onze eigen ICT’ers zorgen dagelijks voor een goede beveiliging van onze systemen en de servers.

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert;
 • Wij zijn ISO9001 gecertificeerd.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Zodra iemand bij ons solliciteert en gegevens achterlaat, dan bewaren we dit niet langer dan strikt noodzakelijk. Ook gaan wij vertrouwelijk met gegevens om.

 • Wij hanteren een bewaartermijn van vier weken vanaf de datum dat je sollicitatie bij ons binnen komt;
 • Wij bewaren en bewerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de sollicitatieprocedure. Dit wordt vooraf duidelijk gemeld.
 • Mochten wij gegevens langer willen archiveren, dan is de maximale bewaartermijn van 12 maanden. Dit wordt vooraf met de sollicitant besproken en alleen met diens toestemming bewaard.

Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens?

 • Recht op informatie
  Jij als sollicitant hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid leggen wij daarom uit welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 • Recht op inzage
  Jij hebt het recht om te allen tijde inzage aan ons te vragen in de gegevens die wij van jou beschikbaar hebben.
 • Recht op correctie
  Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken
  Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit
  Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.
 • Recht op beperking
  Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. 
 • Recht om vergeten te worden
  Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, verwijderen wij de gegevens die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wij hebben een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld, te weten Bas Sesink. Heb je vragen of een verzoek? Bas is bereikbaar per e-mail op bsesink@eurosafesolutions.com en per telefoon op 038-4671910.

Klacht indienen

Eurosafe Group wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.